+
เกษตรกรผู้ใช้งานแอปมากกว่า 70,000 ราย
+
มีการค้นหาผู้ให้บริการบนตลาดแอปมากกว่า 25,000 ครั้ง
+
ผู้ให้บริการเกษตรผู้ใช้งานแอปมากกว่า 10,000 ราย
/5
ได้รับคะแนนนิยมสูงถึง 4.5/5 จากผู้ใช้งานจริงบนกูเกิ้ลเพล์สโตร์

ความเป็นมา

ตลาดแอปถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากสภาพการเติบโตด้านเทคโนโลยีในยุคปัจุบันที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน แต่ยังขาดอีคอมเมิร์ชในด้านการเกษตรที่ทรงประสิทธิภาพ โดยในประเทศกำลังพัฒนานั้นมีจำนวนครัวเรือนที่ทำงานเกษตรกรรมสูงถึง 475 ล้านครัวเรือนแต่มีพื้นที่ทำกินในขนาดไม่เกิน 12.5 ไร่โดยประมาณ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยครัวเรือนขนาดเล็กเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการเกษตรซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป้าหมายของเราคือการสร้างระบบนิเวศน์ทางการเกษตรแบบยั่งยืน ในด้านต่างๆ ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันบนแพลตฟอร์มของเรา

ตลาด

ตลาด ในภาษาไทย ซึ่งหมายถึง สถานที่สำหรับซื้อขายสินค้าต่างๆ หรือสถานที่ที่ทุกคนมารวมกัน ซึ่งถ้าทำให้เห็นภาพก็คือลายเส้นแต่ละเส้นถูกเชื่อมต่อกันบนโลโก้ของเรา เส้นต่างๆ เหล่านี้เชื่อมต่อกันเป็นใบไม้ ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และการเจริญเติบโต ที่บ่งชี้ถึงพันธะสัญญาของเราที่จะยกระดับสังคมและชุมชนการเกษตรโลกให้ดีขึ้น ปัจจุบันตลาดแอปมีการดำเนินงานอยู่ภายใต้ราชอาณาจักรไทย

มาณพ ฐาปน

ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานฝ่ายปฏิบัติการ

ภารกิจ

เชื่อมโยงทุกคนทุกกลุ่มในระบบนิเวศน์การเกษตรผ่านบนแพลตฟอร์มของเรา

วิสัยทัศน์

เพื่อเพิ่มผลผลิตและช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงอุตสาหกรรมการเกษตรในระดับสากล

ฝากข้อความถึงเรา