ตลาดแชนแนล

บล็อกตลาดแอปอย่างเป็นทางการ

ร่วมลด ‘ขยะพลาสติกในทะเล’ ให้โลก ด้วยนวัตกรรม ‘ถุงพลาสติกจากแป้งมัน’ ผลงานจากความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน

ในตอนนี้ นับเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกต่างตื่นตัวกับกระแสวิ […]

Continue reading

ปฏิวัติการทำเกษตรแบบเดิม สู่ ‘Indoor Farming การเกษตรในร่ม’ ช่องทางทำเงินจากนวัตกรรมการปลูกพืชแนวใหม่

ไม่ใช่เรื่องใหม่ในแวดวงการทำเกษตรของไทย สำหรับ ‘Indoor […]

Continue reading