ปรับตัวเป็น Smart Farmer ในยุค IoT เฟื่องฟู

Talad App - ตุลาคม 10, 2019
เกษตรกร

ทุกวันนี้ในวงการเกษตรกรรมเรามักจะได้ยินคำว่า ‘IoT’ และ ‘Smart Farmer’ กันอยู่บ่อย ๆ ทั้งสองคำนี้คืออะไร และเกี่ยวข้องกันอย่างไร ที่สำคัญมีประโยชน์ต่อเกษตรกรมากน้อยแค่ไหน…เรามาลองทำความรู้จักกันดูนะครับ


IoT หรือที่ย่อมาจาก Internet of Thing คำ ๆ นี้ถือว่าฮิตมากในยุคนี้ เพราะเข้ามาเกี่ยวข้องแทบจะทุกวงการ เพราะหมายถึงเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ กับสมาร์ทโฟน และโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้แค่คุณมีอุปกรณ์ทั้งสามอย่างนี้ แล้วทำการเชื่อมต่อกัน ชีวิตคุณก็จะง่ายดายเพียงแค่ปลายนิ้ว ยกตัวอย่างนะครับ เช่น คุณมีเครื่องปรับอากาศที่ระบบสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ คุณก็แค่ติดตั้งตามขั้นตอน กับมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ก่อนเข้าบ้านคุณก็สามารถสั่งเครื่องปรับอากาศให้เปิดไว้รอรับคุณล่วงหน้าในอุณหภูมิที่ต้องการได้ เมื่อถึงบ้านปุ๊บคุณก็จะเย็นฉ่ำแบบไม่ต้องเสียเวลารอกันเลย นับเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

ส่วน Smart Farming หรือเราจะเรียกกันอีกอย่างว่า “เกษตรอัจฉริยะ” ก็คือรูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น ทำให้การทำเกษตรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการทำไร่ทำนา หรือทำสวนก็ตาม นอกจากจะใช้แรงงานคนน้อยลงแล้ว ยังประหยัดเวลา ช่วยลดต้นทุน รวมถึงมีข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการเพาะปลูกอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรมากนะครับ เช่น ช่วยให้พืชที่ปลูกมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะมีการนำข้อมูลของภูมิอากาศทั้งในระดับพื้นที่ย่อย (Microclimate), ระดับไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพอากาศเกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

ผมขออธิบายหลักการทำงานของสมาร์ทฟาร์มเพื่อให้เห็นภาพนะครับ ระบบสมาร์ทฟาร์มจะเป็นการบูรณาการข้อมูลจากเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Networks) ที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ของไร่นา โดยข้อมูลที่นำมาใช้ก็เช่น อุณหภูมิ, ความชื้นในดินและอากาศ, สภาพแสง, ลม, ปริมาณน้ำฝน ฯลฯ จากนั้นนำมารวมกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต (อันนี้จะเป็นข้อมูลระดับ Macroclimate อย่างข้อมูลจากดาวเทียม) ซึ่งจะกลายเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการประกอบการตัดสินใจเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะ การวางแผนเพาะปลูก, การให้น้ำ, ปุ๋ย และยา เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง เพราะฉะนั้นความผิดพลาดก็จะลดน้อยลง และถ้าเกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ คุณก็จะสามารถรับรู้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมาก ทำให้สามารถรับมือกับทุกปัญหาได้ทันการณ์ และเพราะ Smart Farmer เป็นการนำเอาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมาใช้นี่เองครับ ทำให้ IOT และ Smart Farmer จะต้องอยู่คู่กันเสมอ


แล้วถ้าคุณอยากเป็น Smart Farmer บ้างล่ะจะต้องทำอย่างไร? ผมแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยการนำ IoT ที่เป็นเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมาใช้กับสิ่งเหล่านี้ก่อนเป็นเบื้องต้น

  • นำมาควบคุมการรดน้ำ โดยจะช่วยคำนวณปริมาณน้ำและเวลาในการรดที่เหมาะสม ซึ่งคุณจะเห็นว่า ช่วยทุ่นแรงและลดการสูญเสียแบบสิ้นเปลืองได้มากขึ้น
  • ควบคุมโรคและศัตรูพืช ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคศัตรูพืช ส่งผลให้คุณฉีดยาฆ่าแมลงหรือศัตรูพืชเมื่อจำเป็นเท่านั้น
  • ติดตามสภาพดิน เป็นการนำเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพดิน ความชื้น แร่ธาตุ ทำให้ทราบว่าควรปลูกพืชชนิดใด และควรปรับปรุงดินอย่างไรให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้น
  • จัดเก็บฐานข้อมูลการเพาะปลูก ต้องบอกว่าโลกยุคนี้ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญนะครับ การเกษตรก็เช่นกัน เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นต้นทุนให้เรานำไปปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และควบคุมต้นทุนการผลิตได้ รวมทั้งช่วยในการวางแผนการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามกลไกของตลาด
  • ฟาร์มแม่นยำ เป็นการนำเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมาใช้ในการพยากรณ์อากาศแบบเจาะจงพื้นที่ ตรวจสภาพพืชในพื้นที่เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และทันการณ์

คงจะพอเห็นคร่าว ๆ แล้วว่า IoT และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเป็นผู้ช่วยสำคัญ ที่ให้ทั้งข้อมูลทางการเกษตรที่เที่ยงตรง ช่วยจัดการดูแลงานอย่างเป็นระบบ และทำให้คุณสามารถบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้ผมว่าไม่ใช่สิ่งไกลตัวเลย ในระยะแรกอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือลงทุนเพิ่มเติมบ้าง แต่ถ้ามองในระยะยาวจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างมาก ช่วยลดทั้งแรงงาน และต้นทุนอื่น ๆ รวมถึงให้ข้อมูลที่คุณสามารถนำไปต่อยอดเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ และยกระดับการเกษตรของไทยในภาพรวมได้เป็นอย่างดี แล้วอย่างนี้คุณจะไม่อยากเป็น Smart Farmer กันบ้างหรือครับ…