Talad App x PT Collaboration Announcement

เปิดทศวรรษใหม่กับการร่วมมือครั้งแรก ของ Talad App (ตลาดแอป) และ PT เพื่อสนับสนุนตลาดสินค้าออร์แแกนิค 

การร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมัน PT กว่า 1980 สาขาทั่วประเทศไทย ซึ่งไม่ว่าจะอยู่อำเภอไหนก็สามารถใช้บริการได้ จึงทำให้สถานีบริการน้ำมัน PT ครองใจคนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย และบริษัท ตลาด โฮลดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการ ตลาดแอป แพลตฟอร์มเพื่อเกษตรกร สำหรับการจ้างงานด้านการเกษตรและด้านช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรการเกษตร รวมทั้งมีกระดาน ซื้อ-ขายสินค้าทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรและผู้ผลิตสามารถขายสินค้าทางการเกษตรแก่ผู้ซื้อได้โดยตรง 

ทั้งสองฝ่ายตระหนักดีถึงกระบวนการผลิตสินค้าออร์แกนิคที่ต้องปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกหรือผลิต บรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย ทำให้ผู้ผลิตต้องพิถีพิถัน และเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน โดยจากข้อมูลวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปี 2561 รายงานว่า ทั้งอุปสงค์และอุปทานของสินค้าออร์แกนิคมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาจากการตระหนักและใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตตื่นตัวและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องและสร้างการตลาดที่ดี โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงมากยิ่งขึ้น

ก่อนหน้านี้ ทาง ตลาดแอป ได้ทำการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าออร์แกนิคบนกระดานซื้อ-ขาย เพื่อให้ผู้ผลิตวัตถุดิบในทุกพื้นที่ของประเทศไทย สามารถขายสินค้าโดยตรงจากฟาร์มสู่ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าออร์แกนิค ที่มั่นใจได้เลยว่าสินค้านั้นผ่านการรับรองและไม่ผ่านคนกลางแน่นอน

ขณะเดียวกัน ทาง PTG ก็มีวิสัยทัศน์ที่จะสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิคและผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าออร์แกนิคเช่นเดียวกัน จึงร่วมกันผุดโครงการ “Talad App X PT” ขึ้น โดย ตลาดแอป ขอมอบส่วนลด 10% ให้แก่สมาชิก PT Max Card rewards ในการซื้อสินค้าออร์แกนิคที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันโดยตลาดแอป (มีตราประทับรับรองจากตลาดแแอป) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ซื้อ
เฉพาะสมาชิก PT MAX Card rewards สามารถแลกคะแนนสะสมที่แอปพลิเคชั่น Max Rewards บนมือถือ โดยใช้ 10 คะแนนนำมาแลกรับโค้ดส่วนลด 10% สำหรับการชอปปิ้งสินค้าออร์แกนิคที่ผ่านการตรวจสอบ ยืนยันโดยตลาดแอป โดยทำการแจ้งโค้ดส่วนลดกับทีมงานก่อนการชำระค่าสินค้า 

สำหรับผู้ขาย
สามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อมอบส่วนลดแก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิก PT Max Card rewards โดยส่งรายละเอียดสินค้าออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ เช่น USDA, IFOAM, ACT, GAP, PGS เป็นต้น เพื่อรับตรารับรองสินค้าออร์แกนิคผ่านการตรวจสอบ ยืนยันโดยตลาดแอป และโพสต์ขายสินค้าบนกระดานซื้อ-ขาย ของตลาดแอป โดยหลังจากที่ลูกค้าทำการชำระค่าสินค้าแล้ว ท่านจะได้รับเงินค่าสินค้าเป็นจำนวนเต็มของราคาสินค้าที่โพสต์ขาย

ระยะเวลาโครงการ Talad App X PT ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  ถึง 31 พฤษภาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าบนกระดานซื้อ-ขาย ในตลาดแอป ได้ที่ โทร 02-639-3551, Line @taladapp, Facebook: Talad ตลาด

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิก PT Max และการสะสมคะแนน ได้ที่ PT Call Center  1614  ทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.