สำหรับเกษตรกรจ้างงานผู้รับเหมา

แอปพลิเคชันทำงานอย่างไร?

สร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์)
เลือก “ฉันคือผู้รับเหมา”
เลือกรูปแบบผลผลิตที่ต้องการให้บริการ
เลือกรูปแบบของงานที่คุณให้บริการ
ตั้งราคาสำหรับค่าบริการในการว่าจ้าง
เพิ่มรูปถ่ายของชนิดเครื่องจักรที่ใช้พร้อมระบุรายละเอียดเครื่องจักร
เพิ่มข้อมูลระยะทางที่คุณสามารถให้บริการจากที่ตั้งของคุณ
จากนั้นรอการโทรติดต่อว่าจ้างจากเกษตรกรในแอปพลิเคชันตลาด