คำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เกี่ยวกับคำถามที่ถามบ่อย

เกษตรกร

คำถาม และคำตอบเกี่ยวกับเกษตรกร

ตลาดเป็นแอปที่ใช้งานได้ฟรี 100%

คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้และทำการจ้างงานผู้ให้บริการเกษตรและช่าง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากนั้นคุณยังสามารถซื้อและขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านตลาดสินค้าของเราได้ฟรีอีกด้วย

หลังจากคลิก “สร้างการนัดหมาย” แล้ว ตารางนัดหมายนั้นจะแสดงอยู่บนแถบ “นัดหมาย” บนหน้าหลัก ซึ่งผู้ให้บริการเกษตรหรือช่างจะทำการตรวจสอบการนัดหมาย เพื่อที่จะทำการ ยืนยัน เลื่อน หรือปฏิเสธ การนัดหมาย

หากผู้ให้บริการเกษตรหรือช่าง ยืนยันการจ้างงาน แถบบนตารางการนัดหมายนั้นจะเปลี่ยนเป็น “ตอบรับแล้ว” แล้วผู้ให้บริการเกษตรหรือช่างเดินทางมาให้บริการคุณ

หากผู้ให้บริการเกษตรหรือช่าง เลื่อนการนัดหมาย คุณสามารถเลือกระหว่าง “ยอมรับ” “เลื่อน” หรือ “ปฏิเสธ” การเลื่อนนัดหมายนั้น จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะทำการยอมรับตารางการนัดหมายของทั้งคู่

หากผู้ให้บริการเกษตร หรือ ช่าง ปฏิเสธ การนัดหมาย แถบบนตารางการนัดหมายนั้นจะเปลี่ยนเป็น “ปฏิเสธการนัด” ผู้ให้บริการเกษตรหรือช่างจะไม่เดินทางไปให้บริการนั้นให้กับท่าน ดังนั้นแล้ว ท่านจะต้องทำการค้นหาผู้ให้บริการเกษตร หรือ ช่าง เพื่อทำการนัดหมายใหม่

  หากมีข้อสงสัยระหว่างท่านกับผู้ให้บริการเกษตร และ ช่าง ท่านสามารถทำการส่งข้อความหากันผ่านทางห้องแชทของเราได้

คุณยังไม่สามารถทำการชำระค่าบริการของผู้ให้บริการเกษตร ช่าง หรือ ค่าสินค้าผ่านทางตลาดแอปได้ โดยการชำระเงินนั้นต้องเป็นการชำระโดยตรงกับทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือการโอนผ่านระบบธนาคาร ซึ่งคุณและผู้ให้บริการจะต้องทำการตกลงวิธีการชำระเงินกันแล้ว และการชำระเงินนั้นจะไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับตลาดแอป

ตลาดเป็นแอปที่ใช้งานได้ฟรี 100%

คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้และทำการจ้างงานผู้ให้บริการเกษตรและช่าง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากนั้นคุณยังสามารถซื้อและขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านตลาดสินค้าของเราได้ฟรีอีกด้วย

หลังจากคลิก “สร้างการนัดหมาย” แล้ว ตารางนัดหมายนั้นจะแสดงอยู่บนแถบ “นัดหมาย” บนหน้าหลัก ซึ่งผู้ให้บริการเกษตรหรือช่างจะทำการตรวจสอบการนัดหมาย เพื่อที่จะทำการ ยืนยัน เลื่อน หรือปฏิเสธ การนัดหมาย

หากผู้ให้บริการเกษตรหรือช่าง ยืนยันการจ้างงาน แถบบนตารางการนัดหมายนั้นจะเปลี่ยนเป็น “ตอบรับแล้ว” แล้วผู้ให้บริการเกษตรหรือช่างเดินทางมาให้บริการคุณ

หากผู้ให้บริการเกษตรหรือช่าง เลื่อนการนัดหมาย คุณสามารถเลือกระหว่าง “ยอมรับ” “เลื่อน” หรือ “ปฏิเสธ” การเลื่อนนัดหมายนั้น จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะทำการยอมรับตารางการนัดหมายของทั้งคู่

หากผู้ให้บริการเกษตร หรือ ช่าง ปฏิเสธ การนัดหมาย แถบบนตารางการนัดหมายนั้นจะเปลี่ยนเป็น “ปฏิเสธการนัด” ผู้ให้บริการเกษตรหรือช่างจะไม่เดินทางไปให้บริการนั้นให้กับท่าน ดังนั้นแล้ว ท่านจะต้องทำการค้นหาผู้ให้บริการเกษตร หรือ ช่าง เพื่อทำการนัดหมายใหม่

  หากมีข้อสงสัยระหว่างท่านกับผู้ให้บริการเกษตร และ ช่าง ท่านสามารถทำการส่งข้อความหากันผ่านทางห้องแชทของเราได้

คุณยังไม่สามารถทำการชำระค่าบริการของผู้ให้บริการเกษตร ช่าง หรือ ค่าสินค้าผ่านทางตลาดแอปได้ โดยการชำระเงินนั้นต้องเป็นการชำระโดยตรงกับทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือการโอนผ่านระบบธนาคาร ซึ่งคุณและผู้ให้บริการจะต้องทำการตกลงวิธีการชำระเงินกันแล้ว และการชำระเงินนั้นจะไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับตลาดแอป

ผู้ให้บริการเกษตร

คำถาม และคำตอบเกี่ยวกับผู้ให้บริการเกษตร

สามารถใช้งานได้ฟรีในการสร้างบัญชีส่วนตัวเพื่อรับงานจากเกษตรกร เพื่อให้บริการงานบริการทางการเกษตรต่างๆ

ในการเพิ่มงานบริการ คลิก “งานที่ให้บริการ” บนหน้าจอหลัก จากนั้นเลือก “เพิ่มงานบริการเกษตร” แล้วเลือกงานด้านที่ต้องการให้บริการและเลือก บริการ และใส่ราคาของแต่ละบริการ เสร็จแล้ว คลิก “เสร็จสิ้น” และ “ยืนยัน” ที่กล่องข้อความยืนยันการเพิ่มบริการ ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการของคุณ รวมถึงข้อมูลเครื่องจักรที่ใช้สำหรับให้บริการ จากนั้นจึงคลิก “บันทึกข้อมูล”

การที่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับการจ้างงานจากเกษตรกร เป็นไปได้หลากหลายเหตุผล ซึ่งโดยหลักแล้วเป็นเพราะ

1) รูปภาพเกี่ยวกับงานบริการของคุณยังไม่ดึงดูดลูกค้าให้มาจ้างงานมากพอ

2) คุณไม่ได้ทำการใส่ข้อมูลและรูปภาพของเครื่องจักรทั้งหมด ดังนั้นแล้วเกษตรกรจึงไม่สามารถทราบได้ว่าคุณมีเครื่องจักรที่เหมาะสมกับงานบริการนั้นๆ หรือไม่

3) ราคาของบริการของคุณอาจสูงเกินไป

4) คุณไม่ได้ทำการเพิ่มภาพถ่ายรูปโปรไฟล์ของคุณ ทำให้ข้อมูลของคุณดูไม่น่าเชื่อถือสำหรับเกษตรกร

5) ความต้องการงานที่คุณให้บริการไม่ได้มีในช่วงเวลานั้น ซึ่งเมื่อฤดูกาลของงานบริการคุณมาถึง จึงจะมีเกษตรกรติดต่อคุณไปอีกครั้ง

6) ในพื้นที่ให้บริการของคุณยังไม่มีเกษตรกรสมัครใช้งานมากพอ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรัศมีการให้บริการ เพื่อเกษตรกรจะได้ค้นหาคุณพบได้มากขึ้น

ช่าง

คำถาม และคำตอบเกี่ยวกับช่าง

สามารถใช้งานได้ฟรีในการสร้างบัญชีส่วนตัวเพื่อรับงานจากเกษตรกร เพื่อให้บริการซ่อมเครื่องจักร

ในการเพิ่มงานบริการ คลิก “งานที่ให้บริการ” บนหน้าจอหลัก จากนั้นเลือก “เพิ่มงานบริการซ่อมเครื่องจักร” แล้วเลือกยี่ห้อ, ชนิด และงานซ่อมที่คุณให้บริการได้ จากนั้นใส่ราคาของแต่ละงานบริการ เสร็จแล้ว คลิก “เสร็จสิ้น” และ “ยืนยัน” ที่กล่องข้อความยืนยันการเพิ่มบริการ ใส่ข้อมูลลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการของคุณ รวมถึงข้อมูลเครื่องจักรที่ใช้สำหรับให้บริการ จากนั้นจึงคลิก “บันทึกข้อมูล”

การที่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับการจ้างงานจากเกษตรกร เป็นไปได้หลากหลายเหตุผล ซึ่งโดยหลักแล้วเป็นเพราะ

1) รูปภาพเกี่ยวกับงานบริการของคุณยังไม่ดึงดูดลูกค้าให้มาจ้างงานมากพอ

2) คุณไม่ได้ทำการใส่ข้อมูลและรูปภาพของเครื่องจักรทั้งหมด ดังนั้นแล้วเกษตรกรจึงไม่สามารถทราบได้ว่าคุณมีเครื่องจักรที่เหมาะสมกับงานบริการนั้นๆ หรือไม่

3) ราคาของบริการของคุณอาจจะสูงเกินไป

4) คุณไม่ได้ทำการเพิ่มภาพถ่ายสำหรับรูปโปรไฟล์ของคุณ ทำให้ข้อมูลของคุณดูไม่น่าเชื่อถือสำหรับเกษตรกร

5) ความต้องการงานที่คุณให้บริการไม่ได้มีในช่วงเวลานั้น ซึ่งเมื่อฤดูกาลของงานบริการคุณมาถึง จึงจะมีเกษตรกรติดต่อคุณไปอีกครั้ง

6) ในพื้นที่ให้บริการของคุณยังไม่มีเกษตรกรสมัครใช้งานมากพอ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรัศมีการให้บริการ เพื่อเกษตรกรจะได้ค้นหาคุณพบได้มากขึ้น

ตลาด ซื้อ/ขาย

คำถาม และคำตอบเกี่ยวกับตลาด ซื้อ/ขาย

ผู้ซื้อจะสามารถติดต่อคุณได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่คุณได้กรอกข้อมูลไว้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบให้ดีว่าคุณได้กรอกหมายเลขที่ถูกต้องแล้ว

ขณะนี้ทางเรายังไม่มีการให้บริการด้านการจัดส่งสินค้า แต่คุณสามารถประสานงานกับผู้ซื้อเพื่อเลือกวิธีการจัดส่งที่ดีที่สุดได้ โดยสินค้าของคุณสามารถถูกจัดส่งได้ทางบริการของ เจแอนด์ที, แกร็บ, เคอร์รี่หรือ ไปรษณีย์ไทย

ผู้ซื้อสามารถชำระเงินให้คุณได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเงินสด โอนเงินทางธนาคารหรือพร้อมเพย์