ช่วยเพิ่มรายได้ อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการค้นหาลูกค้าให้เป็นศูนย์

เข้าถึงลูกค้าใหม่ได้โดยตรง

วางแผนและจัดตารางการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนการสมัคร

 • สร้างบัญชีผู้ใช้งาน

  ดาวน์โหลด ตลาด แอปพลิเคชัน จาก Google playstore หรือ App Store
  คลิก “ลงทะเบียน” และกรอกข้อมูลของคุณ จากนั้นจึงคลิก “ดำเนินการต่อ”

 • ยืนยันตัวตน

  คลิก “งานที่ให้บริการ”
  คลิก “เพิ่มงานบริการเกษตร”
  จากนั้นจึง คลิก “ยืนยันตัวตนผ่านทาง SMS” และรอจนกว่าบัญชีของคุณได้รับการยืนยัน

 • ใส่ข้อมูลงานบริการ และ ระยะทางให้บริการ

  เลือก พืช หรือ งานด้านที่คุณให้บริการได้
  เลือกงานบริการที่คุณให้บริการ พร้อมทั้งใส่ราคาของแต่ละงานบริการ
  ใส่ระยะทางที่คุณสามารถเดินทางไปให้บริการลูกค้าได้ จากที่อยู่ที่คุณใส่ไว้ในการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน

 • ใส่ข้อมูลเครื่องจักรของคุณ

  ใส่รูปโปรไฟล์แสดงใบหน้าของคุณ
  เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงานที่คุณให้บริการ และวิธีที่ลูกค้าสามารถติดต่อคุณได้
  เพิ่มรูปภาพเกี่ยวกับงานและเครื่องจักรของคุณ

 • การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

  การสร้างบัญชีผู้ให้บริการเกษตรของคุณเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าที่อยู่ในระยะการให้บริการของคุณสามารถจ้างงานคุณผ่านตลาดแอปได้แล้ว

ดาวน์โหลดแอปของเรา

จากเมืองกรุงสู่ชนบท ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงผันตัวมาทำไร่ทำสวนกันมากขึ้น?

ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา พ่อแม่ที่อยู่ชนบทและเป็นเกษตรกรจะมีค่านิยมที่เหมือนกันคือ พยายามส่งเสียล

เกษตรกรกับสารเคมี

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับเกษตรกรและสารเคมีทางการเกษตรมีมานานและอย่างต่อเนื่องนะครับ ทั้งในมุมของผู้บริโภคแ

ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการสมัครเป็นผู้ให้บริการเกษตร บนตลาดแอป

ในยุคที่ทุกอย่างสามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์บนสมาร์ทโฟน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีนั้นช่วยอำนวยควา

คำถามที่พบบ่อย

สามารถใช้งานได้ฟรีในการสร้างบัญชีส่วนตัวเพื่อรับงานจากเกษตรกร เพื่อให้บริการงานบริการทางการเกษตรต่างๆ

ในการเพิ่มงานบริการ คลิก “งานที่ให้บริการ” บนหน้าจอหลัก จากนั้นคลิก “เพิ่มงานบริการเกษตร” เลือกงานด้านที่ต้องการ และเลือก บริการแล้วใส่ราคาของแต่ละบริการ เสร็จแล้ว คลิก “เสร็จสิ้น” ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการของคุณ รวมถึงข้อมูลเครื่องจักรที่ใช้สำหรับให้บริการ จากนั้นจึงคลิก “บันทึกข้อมูล”

การที่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับการจ้างงานจากเกษตรกร เป็นไปได้หลากหลายเหตุผล ซึ่งโดยหลักแล้วเป็นเพราะ
 
1) รูปภาพเกี่ยวกับงานบริการของคุณยังไม่ดึงดูดลูกค้าให้มาจ้างงานมากพอ
 
2) คุณไม่ได้เพิ่มรูปภาพเครื่องจักรทั้งหมดที่คุณมีในบัญชีผู้ใช้งาน ดังนั้นแล้วเกษตรกรจึงไม่ทราบว่าคุณมีเครื่องจักรที่เหมาะสมกับงานบริการนั้นๆ หรือไม่
 
3) ราคาของบริการของคุณอาจจะสูงเกินไป
 
4) คุณไม่ได้ใส่รูปโปรไฟล์ของคุณ ทำให้ข้อมูลของคุณดูไม่น่าเชื่อถือสำหรับเกษตรกร
 
5) ความต้องการงานที่คุณให้บริการไม่ได้มีในช่วงเวลานั้น ซึ่งเมื่อฤดูกาลของงานบริการคุณมาถึง จึงจะมีเกษตรกรติดต่อคุณไปอีกครั้ง
 
6) ในพื้นที่ให้บริการของคุณยังไม่มีเกษตรกรสมัครใช้งานมากพอ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรัศมีการให้บริการ เพื่อเกษตรกรจะได้ค้นหาคุณพบได้มากขึ้นคุณพบได้มากขึ้น
 
7) คุณสามารถค้นหาลูกค้าใหม่ได้เพิ่มจากปุ่ม  “เพื่อนใกล้คุณ” จากหน้าจอหลัก