เพื่อการสรรหาว่าจ้างผู้รับเหมาที่ดีที่สุดในพื้นที่ของผู้ใช้งาน

แอปพลิเคชันทำงานอย่างไร?

สร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์
เลือก “ฉันคือเกษตรกร”
เลือกรูปแบบผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องการใช้บริการจากผู้รับเหมา
เลือกชนิดของงานที่ต้องการรับบริการ
เลือกวันและเวลาที่ต้องการให้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินงาน
ระบุจำนวนไร่
เลือกผู้รับเหมาที่ดีที่สุดจากรายการที่ระบุและโทรติดต่อได้ทันที