เพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยมาตราฐานการทำงานระดับสากล

โปรแกรมที่ใช้งานง่าย

ภารกิจของเรา

ใช้งานโปรแกรมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

ตลาดผู้สรรสร้างระบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ก้าวสู่รูปแบบการทำงานระดับสากล โดยการนำแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย
เพื่อเชื่อมต่อเกษตรกรและผู้รับจ้างในการว่าจ้างการทำงานของแต่ละพื้นที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ทำไมต้องเป็นเรา

ฟรีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้าง

รายได้
สร้างรายได้ที่มากขึ้น
ให้กับผู้รับจ้าง

ลดค่าใช้จ่าย
การจัดเก็บข้อมูลที่
มาตรฐาน

ปลอดภัย
การจัดเก็บข้อมูลที่
มาตรฐาน

ฐานลูกค้า
ช่วยขยายธุรกิจ
ให้มีลูกค้ามากขึ้น