นโยบายความเป็นส่วนตัว

ฉบับล่าสุด: วันที่ 1 กันยายน 2561

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) อธิบายว่า บริษัท ตลาด โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง (“บริษัท”) รวบรวม ใช้ และ แบ่งปัน ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้ใช้งานบนเว็บไซต์นี้ คือ www.talad.co และแอพพลิเคชั่น ตลาด (“ไซต์”) นโยบายนี้ให้ใช้กับเว็บไซต์ที่โพสต์นโยบายนี้ นโยบายนี้ไม่ใช้กับเว็บไซต์ที่โพสต์นโยบายที่แตกต่างกัน

เรารวบรวมอะไร

เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้:

 • ข้อมูลที่คุณให้กับเรา: เรารวบรวมชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลประชากร (เช่นเพศและอาชีพของคุณ) รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้ไว้กับเว็บไซต์ของเราโดยตรงข้อมูลที่เราได้จากบุคคลอื่น: เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่นๆ เราอาจเพิ่มข้อมูลเหล่านี้ลงในข้อมูลที่เราได้รับจากไซต์นี้
 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ: เราจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าสู่ไซต์ของเราเราจะบันทึกชนิดของระบบปฏิบัติการ, ประเภทเบราเซอร์, ภาษาเบราเซอร์, เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนที่จะเรียกดูเว็บไซต์ของเรา, หน้าเว็บที่คุณดู, เวลาที่คุณใช้ไปบนหน้าเว็บ, เวลาในการเข้าถึงและข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ การใช้และการดำเนินการในเว็บไซต์ของเรา
 • คุกกี้: เราอาจเข้าสู่ระบบข้อมูลโดยใช้ “คุกกี้” คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณโดยเว็บไซต์ เราอาจใช้คุกกี้แบบชั่วคราว (ซึ่งจะหมดอายุเมื่อคุณปิดเว็บเบราเซอร์ของคุณ) และคุกกี้ถาวร (ซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก) เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ใช้งานที่เป็นส่วนตัวและมีการโต้ตอบบนเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น ข้อมูลประเภทนี้ถูกรวบรวมเพื่อทำให้ไซต์มีประโยชน์มากขึ้นและปรับแต่งประสบการณ์ร่วมกับเราเพื่อตอบสนองความสนใจและความต้องการพิเศษของคุณ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังนี้:

 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการ รักษา และปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลและจัดส่งรายการประกวดและรางวัล
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบสนองต่อข้อคิดเห็น คำถาม และ การให้บริการลูกค้า
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การยืนยัน ใบแจ้งหนี้ การแจ้งเตือนทางเทคนิค การอัปเดต การแจ้งเตือนความปลอดภัย และข้อความสนับสนุนและการดูแลระบบ
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับโปรโมชั่น งานแสดงที่จะเกิดขึ้น และข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราและคู่ค้าที่เราเลือกไว้
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลผู้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้อง ค้นหา และยับยั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าร้องขอ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความยินยอมของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจแจ้งให้เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่นเพื่อการตลาดของตนเอง การใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของพวกเขา
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อทำข้อตกลงทางธุรกิจหรือเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจ เกี่ยวกับการขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือสินทรัพย์ของเรา ข้อตกลงเหล่านี้อาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การจัดหาเงินทุน การเข้าซื้อกิจการ หรือทำธุรกรรมล้มละลาย
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย การป้องกัน และความปลอดภัย
  • เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย
  • เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ ตลาด โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น ตัวแทนลูกค้า และอื่น ๆ ของเรา ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงนโยบายและข้อกำหนดในการให้บริการของเรา
  • เราอาจแบ่งปันข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการปกป้องความปลอดภัยของพนักงานและตัวแทนลูกค้าของเรา หรือบุคคลอื่นใด
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับผู้ที่ต้องการทำงานเพื่อเรา
 • นอกจากนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมและ / หรือไม่ระบุชื่อกับผู้อื่นเพื่อการใช้งานของตัวเอง

การเลือกใช้ข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

อีเมลการตลาดของเราบอกให้คุณทราบในการ “เลือกไม่ใช้” ซึ่งหากคุณเลือกไม่ใช้ เราอาจจะยังคงส่งอีเมลที่ไม่ใช่การทำการตลาดไปให้คุณ อีเมลที่ไม่ใช่การตลาดนั้นรวมถึงอีเมลเกี่ยวกับบัญชีของคุณและการติดต่อธุรกิจกับคุณ

คุณสามารถส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลไปตามข้อมูลติดต่อของเราด้านล่าง คุณสามารถขอเปลี่ยนตัวเลือกการติดต่อ การเลือกไม่ใช้งานการแบ่งปันข้อมูลร่วมกับผู้อื่น และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถลบและปฏิเสธคุกกี้ได้จากไซต์ของเราโดยใช้การตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณ เบราว์เซอร์จำนวนมากถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่า หากคุณลบหรือปฏิเสธคุกกี้ของเราอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลติดต่อ

เรายินดีรับความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ของเรา:

บริษัท ตลาด โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ห้องเลขที่ 1702 ชั้นที่ 17

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

info@talad.co

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าเราทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะเปลี่ยนวันที่อัปเดตล่าสุดข้างต้น